Zespri Green Kiwi

Kiwi, (Actinidia deliciosa), also called kiwifruit or Chinese gooseberry, woody vine and edible fruit of the family Actinidiaceae.  45/each